Pro Bono Hukuki Yardım Hizmeti

Pro bono Latince’den çevrilmiş ve “toplumun iyiliği için” manasına gelmektedir. Terim genel olarak ücret alınmadan, gönüllü olarak yapılan işleri ifade etmektedir.

Yoğun iş tempomuz haricinde sosyal sorumluluk projeleri büromuz için ciddi önem taşımaktadır. Toplumun ilerlemesi ve gelişmesine büyük önem veren bir hukuk bürosu olarak, gelir durumuna bakılmaksızın her bir bireyin adalete erişiminin sağlanmasına katkıda bulunmak ve sivil toplumun gelişmesini desteklemek gerektiğine inanıyoruz.

Pro bono hukuki yardım da tesis etmeye çalıştığımız büro kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Nitelikli bir hukuki hizmete ulaşmanın bir ayrıcalık değil bir hak olduğuna inandığımız için uzun dönemli, sürdürülebilir ve bütüncül bir pro bono hukuki yardım sunuyoruz.

Pro bono hukuki yardımı, müşterek sorumluluğumuz olarak gördüğümüz için bu yardımı da ücretli olarak verdiğimiz hukuki hizmetler kadar itina ile yerine getirmekteyiz.

Adaletsizlikle geniş kapsamlı mücadeleyi, olumlu toplumsal etki yaratmayı ve toplumumuza hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için en çok ihtiyacı olan ve hukuki hizmet ve temsile ücret ödemeye gücü yetmeyen bireyler, yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dezavantajlı gruplar(Engelliler, Mülteciler, hayvanlar ve şiddete maruz kalan bireyler) ve kar amacı gütmeyen toplumsal kesimlerle gönüllü olarak iş birliği yapmaktayız.

Çevre Duyarlılığı

Yeşile verdiğimiz önem temel değerlerimizden biridir. Yeryüzüne karşı taşıdığımız sorumluğun bilincindeyiz. Bu nedenle Çevreye Duyarlı Büro Politikası’nı oluşturduk. Bu politikanın bir parçası olarak, karbon ayak izimizi küçültmek, enerji tasarruflu teknolojileri daha fazla kullanmak ve çalışma biçimimizi yeniden şekillendirmek gibi adımlar atıyoruz.

İstikrarlı bir başarıyı mümkün kılmak ve tüm insanlık için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla müvekkillerimize çevresel yükümlülükleri konusunda tavsiyelerde bulunma kararlılığımızı muhafaza etmekteyiz. Bu gayemizi aklımızdan çıkarmadan müvekkillerimiz, saygın sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla yakinen çalışmaktayız.