Görüntüle

Hakemli Makale: Afet Riski Altındaki Alanlarda Kentsel Dönüşüm Yetkisi - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Kentsel Dönüşüm Özel Sayısı - Ali Nadir DÖNMEZ

Görüntüle
Görüntüle

Kitap: Türkiye'de Afet Riski Altındaki Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi - Ali Nadir DÖNMEZ

Görüntüle